fbpx

Współpraca zagraniczna CM Herbrand i Bukhara State Medical Institute


Wymieniamy doświadczenia, wspieramy w temacie autyzmu

2021 rok zakończyliśmy ważnym wydarzeniem dla Centrum Medycznego Herbrand oraz szkół Scholar i Erazmus, których uczniowie w spektrum autyzmu korzystają ze wsparcia Herbranda. W ramach współpracy partnerskiej na zaproszenie Dyrektora ks. Jacka Stasiaka gościliśmy Prorektor Bukhara State Medical Institute, Panią Jarilkasinova Gaukhar, której zaprezentowaliśmy rozwiązania używane w rehabilitacji naszych Pacjentów. Szczególny nacisk położyliśmy na metody i innowacje stosowane w rehabilitacji i terapii dzieci w spektrum autyzmu.

CM Herbrand: Prezentujemy światu innowacje w rehabilitacji

Jednym z najważniejszych punktów wizyty delegacji z Bukhara State Medical Institute była wizyta w Centrum Medycznym Herbrand oraz spotkanie z naszymi lekarzami i fizjoterapeutami. W Herbrandzie posiadamy różnorodne urządzenia do rehabilitacji i fizjoterapii, w tym innowacyjne sprzęty rzadko pojawiające się w innych placówkach.

Podczas spotkania szeroko omówiliśmy metody rehabilitacji i terapii dzieci w spektrum autyzmu stosowane w CM Herbrand. Sięgamy po innowacyjne, a zarazem sprawdzone rozwiązania, zapewniając osobom z autyzmem wsparcie w leczeniu zaburzeń mogących towarzyszyć autyzmowi. Jako doświadczeni w tym obszarze eksperci, nasi lekarze i fizjoterapeuci podzielili się swoją wiedzą. Mamy nadzieję, że wizyta Pani Rektor w Centrum Medycznym Herbrand oraz szkołach Scholar i Erazmus to wstęp do kolejnych inicjatyw w ramach współpracy partnerskiej i wymiany doświadczeń między specjalistami Bukhara State Medical Institute oraz Centrum Medycznego Herbrand.

Scholar i Erazmus: Szkoła wspierająca dzieci w spektrum, sprzyjająca integracji i wzajemnemu zrozumieniu

Delegacja Bukhara State Medical Institute gościła również w szkoła Scholar i Erazmus. Obie placówki są otwarte na dzieci w spektrum autyzmu – wśród uczniów Scholar i Erazmus jest wiele osób z ASD, które mają możliwość integracji ze swoimi rówieśnikami i nauki dostoswanej indywidualnie do ich potrzeb. Uczniowie korzystają również ze wsparcia Centrum Medycznego Herbrand. Pani Prorektor spotkała się kadrą Scholar i Erazmus.

W Scholar i Erazmus mieści się również jedyne w Polsce biuro przedstawicielstwa Bukhara State Medical Institute.

Zwieńczeniem wizyty było przekazanie delegacji z Uzbekistanu pamiątek dotyczących Polski i Łodzi. Natomiast Dyrektor ks. Jacek Stasiak otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Bukhary. Pani Prorektor wręczyła także Dyrektorowi tradycyjny, narodowy strój Uzbekistanu i odznaczenie Bukhara State Medical Institute. To wyraz docenienia współpracy, którą udaje się realizować między polskimi instytucjami medycznymi i edukacyjnymi a Bukhara State Medical Institute, którą prowadzi Dyrektor ks. Stasiak.