fbpx

Zdrów od stóp do głów

Program badań przesiewowych i korekcji wad postawy u dzieci

 

Nawet 90% dzieci w Polsce ma wady postawy.* Wychodzimy naprzeciw temu problemowi, aby zadbać o zdrowie i sprawność najmłodszych. Zespół specjalistów CM Herbrand opracował autorski program badań przesiewowych i korekcji wad postawy u dzieci i młodzieży.

Zapisz swoje dziecko na badania wad postawy do CM Herbrand prowadzone przez doświadczonych specjalistów: 42 276 55 85, rejestracja@nzozherbrand.pl. 

Z badań wad postawy korzystają bezpłatnie uczniowie szkół „Scholar” i „Erazmus” w Aleksandrowie Łódzkim.

Badania przesiewowa dzieci w Centrum Medycznym Herbrand

Program badań przesiewowych i korekcji wad postawy składa się z 6 elementów:

1. Badanie przesiewowe dziecka „od stóp do głów” pod kątem wad postawy. Specjaliści Herbrand sprawdzają, czy dziecko posiada wady postawy, m.in. wady kończyn dolnych: płaskostopie, stopę płaską, stopę płasko-koślawą, stopę wydrążoną, kolana szpotawe, kolana koślawe; wady klatki piersiowej i kręgosłupa: klatka piersiowa kurza, lejkowata, plecy okrągłe, plecy płaskie, plecy okrągło-wklęsłe, postawę skoliotyczną, skoliozę. 

2. Pomiary antropometryczne dzieci z wadami postawy wg własnych metod (opr. Włodzimierz Ziółkowski). Na bazie pomiarów dobieramy odpowiednie ćwiczenia dla danego pacjenta. Dzięki pomiarom fizjoterapeuci określają poziom zaawansowania wad postawy dziecka na etapie wyjściowym (podczas badań przesiewowych), aby na bieżąco kontrolować postępy i sprawdzać rezultaty ćwiczeń. W skoliozach zaawansowanych celem jest zatrzymanie procesu progresji choroby a następnie dalsza korekcja jej negatywnych skutków.

3. Opracowanie indywidualnych programów leczenia zachowawczego dla każdego pacjenta. Każde dziecko ze stwierdzoną wadą postawy otrzymuje indywidualny program leczenia, w tym zalecane ćwiczenia do domu.

4. Wykorzystanie metodologii leczenia skolioz z aparatem SKOL-AS (opr. prof. Andrzej Suchanowski i mgr Andrzej Stolarz). Podczas ćwiczeń wykorzystujemy zjawisko biofeedbacku – pacjent uczy się prawidłowej postawy ciała, którą docelowo powinien przyjmować automatycznie. Na urządzeniu SKOL-AS uczymy pacjenta utrzymywać odpowiednią pozycję siłą jego mięśni.

5. Wykorzystanie platformy stochastycznej w korekcji wad postawy (skoliozy i płaskostopia)

6. Systematyczne śledzenie efektów zastosowanych terapii

Program opracował zespół fizjoterapeutów CM Herbrand: mgr Ilona Pawlak specjalista w dz. fizjoterapii, Magdalena Depczyńska, techn. fizjoterapii, mgr fizjoterapii Renata Cłapińska pod kierownictwem dr. nauk WF Włodzimierza Ziółkowskiego, prof. uczelni. 

%

Nawet 90% dzieci w Polsce ma wady postawy. Sprawdź, czy Twoje dziecko jest w tej grupie

Zapisz dziecko na badania wad postawy do CM Herbrand

Kompendium wiedzy o wadach postawy

 

Dziecko ćwiczy na macie

Płaskostopie

Przyczyny płaskostopia

Podstawową przyczyną występowania płaskostopia jest niewydolność mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie łuków stopy. Odpowiedzialne za wysklepienie łuku podłużnego są głównie mięśnie: piszczelowy przedni, piszczelowy tylny, strzałkowy długi oraz wszystkie mięśnie podeszwowej strony stopy.  Ich osłabienie i rozciągnięcie powoduje obniżenie lub zanik łuków stopy.  Często towarzyszy temu przykurcz mięśnia trójgłowego łydki, który utrwala koślawe ustawienie pięty.

Jak korygować płaskostopie?
  1. Uświadomić dziecku i rodzicom istnienie wady i związanych z tym zagrożeń.
  2. Zapewnić optymalne warunki środowiskowe – chodzi tu głównie o dobór odpowiedniego obuwia i nie przeciążanie stóp nadmiernym wysiłkiem.
  3. Rozciągnąć mięśnie przykurczone – dotyczy to głównie mięśnia trójglowego łydki.
  4. Wzmocnić mięśnie odpowiedzialne za utrzymanie łuków i decydujące o wydolności stopy.
  5. Wyrobić nawyk prawidłowego stawiania stóp w chodzie, biegu oraz poprawnego ich trzymania w czasie stania i siedzenia.

Klatka piersiowa kurza

Co to jest klatka piersiowa kurza?

Jest to zniekształcenie wrodzone lub powstaje jako wada rozwojowa, najczęściej po przebytej krzywicy, a także gruźlicy kręgosłupa w odcinku piersiowym.

Cechuje ją zniekształcenie mostka, które tworzy silne uwypuklenie do przodu na kształt dzioba łodzi, podobnie jak ma to miejsce u ptaków.

Rozróżniamy dwie postacie klatki piersiowej kurzej:

  1. Uwypuklona jest tylko rękojeść mostka. Położenie trzonu mostka albo jest prawidłowe, albo jest on odchylony nieco do tyłu.
  2. Charakteryzuje się wysunięciem do przodu mostka. Najbardziej ku przodowi sterczy zwykle wyrostek mieczykowaty.
Negatywny wpływ wady na zdrowie
  • osłabienie mięśni oddechowych (może się również zdarzyć, że słabe mięśnie oddechowe są przyczyną powstawania wad klatki piersiowej),
  • zmniejszenie pojemności życiowej płuc,
  • ograniczenie ruchomości klatki piersiowej.

Skolioza

Co to jest skolioza? Wpływ na zdrowie

To zaburzenie trójpłaszczyznowe ze zmianami w obrębie kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej i poprzecznej. Ta złożona sytuacja wymaga bardzo wnikliwego i profesjonalnego podejścia w diagnostyce, profilaktyce i leczeniu.

Skolioza powoduje zmiany nie tylko w obrębie kręgosłupa, ale również w klatce piersiowej, miednicy, kończynach dolnych a nawet w ustawieniu głowy. Zmiany obserwuje się w układzie kostnym, jak również w mięśniowym, powięziowym i więzadłowym. Zmiany te wpływają także niekorzystnie na układ oddechowy i serce a w dorosłym życiu mogą powodować poważne dolegliwości ze strony kręgosłupa takie jak dyskopatie, rwy, neuralgie.

Podział skolioz ze względu na okres powstania

A) wczesnodziecięce lub niemowlęce – występują między ½ a 3 rokiem życia dziecka. Obserwuje się je częściej u chłopców. Wypukłość skrzywienia częściej jest skierowana w lewą stronę. Wśród nich występują skrzywienia ustępujące oraz pogarszające się, które ze względu na wczesny wiek powstania są najgorzej rokującym typem.

B) dziecięce – występują między 4 a 10 rokiem życia. Obserwuje się je częściej u dziewcząt. Ulegają znacznym pogorszeniom w okresie dojrzewania.

C) dorastających – występują w okresie dojrzewania płciowego. Obserwuje się je częściej u dziewcząt.

Objawy skoliozy

W zależności od wielkości skrzywienia można zaobserwować u dziecka liczne objawy. Wpływ na nie ma również fakt, czy skolioza jest skompensowana oraz zrównoważona. Do często spotykanych objawów należą:
A) asymetria ustawienia barków
B) łopatka odstająca, uniesiona oraz zrotowana do przodu
C) asymetria klatki piersiowej
D) asymetria kątów talii
E) garb żebrowy
F) wał lędźwiowy
G) asymetria ustawienia miednicy
H) zniekształcenie obrysu pleców
I) rotacja tułowia z odstawaniem żeber
J) pozorna lub rzeczywista różnica długości kończyn dolnych
K) liczne przykurcze mięśniowe.

Opracowanie kolejnych wad postawy już wkrótce pojawi się na naszej stronie. 

*źródło: Zakład Ochrony i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka (dr P. Michalski, 2013)