Stopa cukrzycowa to przewlekłe powikłanie cukrzycy, które występuje zarówno u chorych na cukrzycę typu 1, jak i 2. Jest to owrzodzenie (płytkie lub głębokie przerwanie ciągłości skóry) zlokalizowane przeważnie w podeszwowej lub grzbietowej części stopy. Owrzodzenie najczęściej występuje pod główkami kości śródstopia, na grzbietach palców i na pięcie. Stopa cukrzycowa jest pozbawiona czucia bólu i temperatury, a owrzodzeniu może towarzyszyć deformacja stopy.

Stopa cukrzycowa powstaje w wyniku współistnienia trzech elementów:
  • uszkodzenie nerwów prowadzące do zaburzeń chodu, zaników mięśniowych, osłabienia kończyn dolnych, pogorszenia lub zaniku czucia bólu, dotyku oraz temperatury,
  • upośledzenie ukrwienia, do którego dochodzi wskutek zwężenia tętnic o różnej średnicy, co powoduje niedokrwienie i znacznie utrudnia gojenie rany,
  • zbyt duże obciążenie różnych okolic stopy, wynikające z nieprawidłowego sposobu stawiania stopy podczas chodzenia i zmiany jej kształtu.
Charakterystyka stopy cukrzycowej wg klasyfikację Wagnera:
  • stopień 0 – stopa wysokiego ryzyka,
  • stopień 1 – owrzodzenie powierzchowne,
  • stopień 2 – owrzodzenie z towarzyszącym stanem zapalnym skóry i tkanek podskórnych,
  • stopień 3 – pojawia się stan zapalny kości, ropowica stopy,
  • stopień 4 – ograniczona martwica sucha lub wilgotna,
  • stopień 5 – rozległa martwica, wskazania do amputacji.

Leczenie stopy cukrzycowej

Leczenie stopy cukrzycowej powinno być kompleksowe i obejmować kilka różnych aspektów. W naszym centrum medycznym, oprócz doświadczonych chirurgów i ortopedów, oferujemy bogate spektrum innowacyjnych, skutecznych i unikatowych w skali kraju urządzeń medycznych:

Efekty leczenia stopy cukrzycowej w komorze hiperbarycznej.

Umów wizytę >