fbpx

Pytanie to wciąż nie zostało rozstrzygnięte. Niektórzy eksperci twierdzą, że Zespół Aspergera powinien być sklasyfikowany osobno, inni argumentują za tym, że główne problemy są takie same jak w autyzmie, jedyną różnicą jest tylko natężenie ich występowania. Jeden z ekspertów, Uta Frith, określiła dzieci z tym zaburzeniem jako takie, które “mają szczyptę autyzmu”. Autyzm jest często określany jako odgraniczenie się od normalnego życia, przebywanie we własnym zamkniętym świecie. Nie jest to już teraz “jedyne prawdziwe” określenie autyzmu. Nasilenie zaburzeń jest znacznie większe niż w Zespole Aspergera. Dziecko autystyczne komunikuje się w sposób często odbiegający od norm uznawanych społecznie, bardzo powszechnie występują również kłopoty z uczeniem się. W Zaspole Aspergera mowa i inteligencja dziecka (zdolność do myślenia, świadomość) są zazwyczaj na typowym dla danego wieku poziomie lub czasami nawet powyżej średniej. Zespół Aspergera jest rozpoznawany jako schorzenie z tej samej grupy zaburzeń rozwojowych co autyzm. Jakkolwiek dokładna diagnoza jest bardzo istotna, może się ona zmienić w miarę rozwoju dziecka. Zauważalne u małego dziecka ślady autyzmu mogą ulec złagodzeniu w miarę jak dziecko dorasta i powoli uczy się różnych strategii rozwiązywania swoich problemów – pisze Rosalyn Lord, mama dziecka z Zepołem Aspergera, mieszkająca w UK (choć nie jest specjalistą, postrzega Zespół Aspergera i strategie pracy z dzieckiem w sposób powszechny wśród terapeutów.)

Podstawowe objawy Zespołu Aspergera:

  • upośledzone interakcje społeczne,
  • kłopoty z porozumiewaniem się / komunikacją,
  • bardzo szczególne zainteresowania / natręctwa,
  • powtarzające się rytuały,
  • schematyczne zachowanie się, brak elastyczności.

Jak uzasadnić fizjologicznie działanie tlenu hiperbarycznego u dzieci z Zespołem Aspergera?

  • Poprzez stymulację procesów angiogenezy tlen hiperbaryczny poprawia ukrwienie mózgu, dodatkowo poprzez wysycenie hemoglobiny oraz osocza prowadzi do głębokiego dotlenienia i odżywienia neuronów.
  • Dotlenienie wątroby, trzustki, śledziony oraz nabłonka jelitowego stymuluje procesy metaboliczne w kierunku usuwania z organizmu toksyn, metali ciężkich oraz wszelkich złogów, które obciążając organizm mogą znacząco hamować jego prawidłowy rozwój i regenerację.
  • Tlen podawany pod wyższym niż atmosferyczne ciśnieniem powoduje zmniejszenie powszechnie występującego u dzieci z Zespołem Aspergera, przewlekłego stanu zapalnego w obrębie nabłonka jelit oraz OUN. Prowadzi tym samym do spadku poziomu prozapalnych substancji biochemicznych.
  • Wzrastająca aktywność przeciwutleniaczy prowadzi do redukcji stresu oksydacyjnego a tym samym przeciwdziała przedwczesnemu niszczeniu komórek ciała i umożliwia zachodzenie intensywniejszych procesów regeneracyjnych.
  • Udowodniono, że podczas leczenia tlenem hiperbarycznym aż ośmiokrotnie zwiększa się ilość komórek macierzystych, dzięki którym możliwa jest regeneracja tkanek, w tym przebudowa układu nerwowego w kierunku torowania prawidłowego rozwoju dziecka.