fbpx

Konferencja „Nowe technologie w wspieraniu diagnozy oraz terapii osób z niepełnosprawnościami”

 

Jak wspierać osoby z niepełnosprawnościami?

 

7 czerwca braliśmy udział w konferencji „Nowe technologie w wspieraniu diagnozy oraz terapii osób z niepełnosprawnościami” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Podczas swojego wystąpienia Dyrektor, ks. prof. Jacek Stasiak podzielił się z uczestnikami doświadczeniami i osiągnięciami szkół Scholar i Erazmus oraz Centrum Medycznego Herbrand we wspieraniu rozwoju i terapii uczniów z zespołem Aspergera i autyzmem.

Konferencja to spotkanie przedstawicieli władz samorządowych, instytucji państwowych, edukacji, świata nauki, biznesu i organizacji pozarządowych, które zajmują się profesjonalnie i wspierają dobre praktyki wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Prezentujemy światu innowacje w terapii 

Pan Dyrektor odbył bardzo wartościowe rozmowy na omawiany temat m.in. z Panią Ireną Pordzik, Konsulem Honorowym Ukrainy w Opolu i organizatorem konferencji, Panią Agnieszką Kalinowską, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału PEFRON, Panią Katarzyną Wójtowicz-Garcarz, Szefową ds. Projektów UE w GETES Foundation & NATO DEEP eAcademy, Panem Karolem Jędrasikiem, naukowcem i ekspertem w zakresie nowych technologii, Panią Sonią Garcarz, organizatorką i koordynatorką wydarzeń międzynarodowych Model United Nations, kampanii ONZ, ambasadorką UNICEF.

Konferencja  była platformą wymiany doświadczeń, wiedzy i możliwością tworzenia lepszego świata dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się, że mogliśmy być jej częścią. Pokazać, jak każdego dnia działamy na rzecz dzieci i młodzieży z autyzmem wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki: medycyny, edukacji i jak wiele dzięki temu można zdziałać dla uczniów z niepełnosprawnościami.