fbpx

W terapii COVID-19 nie wykazano do tej pory jednej i skutecznej terapii, która łagodzi dolegliwości ze strony układu oddechowego i zapobiega jednocześnie postępowi choroby3.

Wykazano natomiast, iż jednym z mechanizmów nasilającym duszność, kaszel oraz progresję choroby jest zwiększona praca oddechowa z powodu zwiększonego oporu w drogach oddechowych. Inhalacja mieszanki H2-O2 zmniejsza opór dróg oddechowych łagodząc tym samym objawy kliniczne związane z dusznością i bólem klatki piersiowej3.

Udowodniono również, iż sam wodór cząsteczkowy pełni rolę „przeciwutleniacza” zarówno w działaniach profilaktycznych, jak i terapeutycznych. Jedną z jego zalet jest fakt, iż nie zaburza on reakcji metabolicznych związanych z redukcją stresu oksydacyjnego4.

Stres oksydacyjny powstaje w różnych sytuacjach, np. w zapaleniu, po intensywnym wysiłku fizycznym czy w zawale serca lub mózgu. Jednak tak opisywane działanie wodoru może być ograniczone ze względu na „selektywne pobieranie” przeciwutleniaczy przez mitochondria4.

Wodór cząsteczkowy charakteryzuje się niewielką cytotoksycznością, a o bezpieczeństwie jego stosowania świadczy np. fakt wykorzystywania go w butlach dla płetwonurków. Wdychanie gazowego wodoru jest również stosunkowo prostym środkiem terapeutycznym4.

Inhalacje wodoru cząsteczkowego nie powodują wzrostu ciśnienia tętniczego krwi, a sam gaz nie stwarza ryzyka wybuchu, jak ma to miejsce w przypadku inhalacji z wykorzystaniem tlenu. Można je stosować u pacjentów po incydencie zawału mózgu lub serca, uszkodzeniach wątroby czy po transplantacji narządów4.

Właściwości molekularne wodoru sprawiają, że szybko dociera do pęcherzyków płucnych zmniejszając rozmiar ich uszkodzenia oraz rozrzedzając wydzielinę1.

Inhalacje czystym wodorem powodują złagodzenie duszności, która jest jednym z istotnych objawów w przebiegu COVID-195.

Aktualne badania naukowe wykazały, iż terapia z wykorzystaniem wodoru może być nowatorskim, obiecującym i skutecznym leczeniem uzupełniającym w zakażaniu wirusem SARS-CoV 26.

Materiał został opracowany na podstawie:

  1. Choroba koronawirusowa (COVID-19): Mechanizmy molekularne, podejścia translacyjne i terapia; Fuxun Yang, Ruiming Yue, Xiaoxiu Luo, Rongan Liu, Xiaobo Huang; ScientiFic Reports (2017)7:18017;
  2. COVID-19 and molecular hydrogen inhalation; Sergej M.Ostojic; Ther Adv Respir Dis 2020, Vol. 14:1;
  3. Hydrogen/oxygen mixed gas inhalation improves disease severity and dyspnea in patients with Coronavirus disease 2019 in a recent multicenter, open-label clinical trial; Wei-Jie Guan i in.; J Thorac Dis 2020;12(6):3448-3452;
  4. Recent Progress Toward Hydrogen Medicine: Potential of Molecular Hydrogen for Preventive and Therapeutic Applications; Shigeo Ohta*; Current Pharmaceutical Design, 2011, 17, 2241-2252;
  5. Strategie zapobiegania i zarządzania chorobą koronowirusową 2019; Wei-jie Guan, Rong-chang Chen, Nan-shan Zhong; European Respiratory Journal 2020;
  6. Terapia wodorowa jako skuteczne i nowatorskie leczenie uzupełniające przeciwko covid-19; M Wang, J Peng, J Hui, D Hou, W Li, J Yang; QJM: International Journal of Medicine, Tom 114, Wydanie 1, Styczeń 2021, Strony 74–75;

 

Poster został zaprezentowany podczas sesji plakatowej na XV konferencji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.