Terapia integracji sensorycznej (terapia SI, terapia zaburzeń przetwarzania sensorycznego) jest terapią skierowaną do dzieci z zaburzeniami przetwarzania sygnałów płynących z otoczenia i ma na celu przywrócenie prawidłowej pracy zmysłów w celu płynnego codziennego funkcjonowania.

Kiedy przetwarzanie sygnałów z otoczenia przebiega nieprawidłowo, mózg nie może pełnić swojej najistotniejszej funkcji, czyli integracji wrażeń sensorycznych.

Dziecko z takimi zaburzeniami może mieć trudności z wykorzystaniem informacji sensorycznych do zaplanowania i przeprowadzenia działań.

W odróżnieniu od aktywności sensomotorycznych, czyli ćwiczeń bazujących na różnych bodźcach zmysłowych, np. terapii logopedycznej czy pedagogicznej, terapia SI jest procesem, w trakcie którego podąża się za potrzebami i aktywnością dziecka.

Umów wizytę >>