fbpx

Charakterystyka i rodzaje udaru mózgu

Wyróżniamy dwa rodzaje udaru mózgu:

  • udar niedokrwienny mózgu
  • udar krwotoczny mózgu

Udar niedokrwienny mózgu

Udar mózgu o charakterze niedokrwiennym ma miejsce gdy dochodzi do niedrożności tętnicy, która zaopatruje mózg w krew. Krew nie mogąc przez nią przepływać lub przepływając ale w  niewystarczającej ilości powoduje, że mózgu nie otrzymuje odpowiedniej jej ilości.

Najczęstszą przyczyną udaru niedokrwiennego jest miażdżyca. Choroba ta powoduje, że w tętnicach tworzą się tzw. blaszki miażdżycowe, które składają się głównie z cholesterolu i odkładając się w ścianach naczyń krwionośnych, blokującą przepływ krwi. Wraz z postępem choroby blaszki miażdżycowe narastają a światło tętnicy zwęża się. W rezultacie następuje całkowite zablokowanie tętnicy a krew przez nią nie przepływa.

Kolejnym czynnikiem, który może spowodować zablokowanie tętnicy jest zator czyli zablokowanie tętnicy przez skrzeplinę, która może powstać w sercu a także w żyłach kończyn. Zator może również utworzyć pęknięta blaszka miażdżycowa.

Udar krwotoczny mózgu

Krwotoczny udar mózgu nazywa się także wylewem. Podczas wylewu dochodzi do pęknięcia ściany tętnicy mózgowej a krew wylewa się poza naczynie. Krew nie dociera do tkanki mózgowej a wypływając z pękniętego naczynia krwionośnego uszkadza okoliczną tkankę nerwową i powoduje wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego, co zaburza pracę całego mózgu.

Krwotoczny udar mózgu może mieć charakter krwotoku śródmózgowego, wówczas zniszczone naczynia znajdują się wewnątrz mózgu lub krwotoku podpajęczynówkowego, kiedy to uszkodzone naczynie znajduje się na powierzchni mózgu.

Przyczyny udaru mózgu

Przyczyną udaru mózgu jest nadciśnienie tętnicze. Udar mogą powodować również inne czynniki jak miażdżyca, choroby serca, wrodzone wady serca, cukrzyca, otyłość i nadwaga, zespół bezdechu sennego, problemy z gospodarką lipidową ale także nałogi, palenie papierosów czy nadużywanie alkoholu.

Objawy udaru mózgu

W zależności od tego, który fragment mózgu uległ uszkodzeniu, udar mózgu może dawać bardzo różne objawy. Do najczęstszych objawów udaru mózgu należą:

  • zaburzenia widzenia
  • osłabienie mięśni twarzy i np. charakterystyczne opadanie kącika ust
  • niedowład mięśni języka i gardła, które powodują trudności w mówieniu
  • problemy z równowagą i koordynacją ruchów
  • niedowład rąk lub nóg lub obu naraz
  • silne bóle głowy
  • utrata przytomności

Objawy udaru mózgu mogą nasilić się, by później ustąpić na kilkanaście godzin i znów się nasilić.

Diagnostyka udaru mózgu

Diagnozę przeprowadza się w oparciu o występujące u pacjenta objawy i wyniki badania obrazowego, tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Tomografia komputerowa głowy pozwala na rozróżnienie rodzaju udaru czyli niedokrwiennego lub krwotocznego. Ta informacja decyduje o wyborze sposobu leczenia. W diagnostyce udaru stosuje się również szereg innych badań specjalistycznych.

Rehabilitacja po udarze

Przebyta choroba powoduje u pacjentów ograniczenie sprawności, które uniemożliwia powrót do sprawności życiowej sprzed choroby. Rehabilitacja po udarze jest ważną częścią postępowania terapeutycznego. Dzięki rehabilitacji pacjenci mogą poprawić funkcjonowanie organizmu i odzyskać sprawność i niezależność. Rehabilitacja zmniejsza również ryzyko zgonu z powodu powikłań zakrzepowo-zatorowych czy infekcji. Istotne jest by rozpocząć ją jak najszybciej, wówczas przyniesie najlepsze efekty. Brak terapii po udarze powoduje utrwalanie się niepełnosprawności. Przyjmuje się, że optymalny czas rehabilitacji po udarze mózgu to około 3 do 6 miesięcy. Występowanie tzw. pourazowej plastyczności mózgu, kiedy jest on bardziej podatny na trening, daje większą szansę na odzyskanie utraconych funkcji. Rehabilitację powinniśmy podejmować również po tym okresie, szczególnie jeśli jest ona intensywna i odpowiednio ukierunkowana.

Zabiegi

Pakiet I „Rehabilitacja poudarowa” – 5 sesji (1 sesja/dzień)
W skład 1 sesji wchodzą zabiegi:
•             rezonans stochastyczny
•             krioterapia
•             bieżnia
cena pakietu: 650,00 zł (cena zabiegów poza pakietem 675,00 zł)
Konsultacja fizjoterapeuty w pakiecie GRATIS

________________________________________________

Pakiet II „Rehabilitacja poudarowa” – 5 sesji (1 sesja/dzień)
W skład 1 sesji wchodzą zabiegi:
•             drenaż limfatyczny ręczny
•             indywidualna praca z pacjentem
cena pakietu: 720,00 zł (cena zabiegów poza pakietem 800,00 zł)
Konsultacja fizjoterapeuty w pakiecie GRATIS