fbpx

SKOL-AS

Leczenie skoliozy

Nawet 90% dzieci w Polsce ma wady postawy.* Ten problem wymaga działania: zarówno profilaktyki, aby zapobiegać powstawaniu wad oraz już na etapie ich skutecznego leczenia. SKOL-AS to urządzenie do trójpłaszczyznowej terapii skolioz, które ma pomóc zatrzymać rozwój deformacji lub ją cofnąć.

SKOL-AS – cel i efekt terapii

Aparat SKOL-AS pozwala wypracować u dziecka utrwalone zmiany adaptacyjne i zmienić możliwości, nawyki i funkcje ruchowe, aby zredukować nieprawidłowe wzorce ruchowe i wytworzyć wzorce właściwe.

Terapia z urządzeniami SKOL-AS oddziałuje kompleksowo na bierny i czynny mechanizm stabilizujący kręgosłupa, a także na układ nerwowy sprawujący kontrolę nad tymi strukturami.

Uczniowie szkół „Scholar” i „Erazmus” w ramach programu: „Zdrów od stóp do głów” korzystają BEZPŁATNIE z ćwiczeń SKOL-AS 

 

Wskazania do terapii SKOL-AS

Korekcja przy użyciu metody i aparatu SKOL-AS wskazana jest dla dzieci i młodzieży, u których skrzywienie zawiera się między 6o a 40o (kąt wg Cobba).

  Metodyka ćwiczeń – jak działa terapia SKOL-AS?

  Metodyka ćwiczeń procesu reedukacji postawy za pomocą aparatu SKOL-AS opiera się na następujących założeniach:

  1. Uświadomienie dziecku wady.
  2. Nauczenie korygowania wady przez opanowanie całościowej korekcji.
  3. Wytworzenie możliwości i umiejętności długotrwałego utrzymania skorygowanej postawy.
  4. Wyrobienie nawyku prawidłowej postawy na zasadzie odruchowej („bez udziału świadomości”).

  Cena i zapisy:

  Cena:

  • Wizyta z zabiegiem SKOL-AS: 80 zł (na wizytę należy zabrać posiadane prześwietlenie kręgosłupa i wyniki badań)
  • Wizyta kontrolna sprawdzająca czy dziecko posiada wady postawy: 80 zł

  Zapisy:

   

  *źródło: Zakład Ochrony i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka (dr P. Michalski, 2013)