Biofeedback, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne, to dostarczanie człowiekowi informacji o zmianach jego stanu fizjologicznego przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Elektrody podłączone do ciała badanej osoby przekazują do komputera informacje o aktywności elektrycznej, a następnie wszelkie zebrane dane są interpretowane i analizowane przez odpowiednie oprogramowanie.

Biofeedback nie jest alternatywną formą terapii w stosunku do farmakoterapii. W niektórych schorzeniach ją zastępuje, w innych uzupełnia. Przewagą biofeedbacku jest to, że jest to metoda całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych. Motorem skuteczności terapii jest silna wola i motywacja pacjenta.

Rodzaje biofeedbacku:

  • biofeedback EEG (Elektro Encefalo Grafia) lub neurofeedback wykorzystuje różne zakresy fal elektromagnetycznych wytwarzane przez mózg, np. fale alfa w stanie relaksu i odprężenia, środkowe pasmo fal beta w stanie wytężonego wysiłku umysłowego, fale delta w stanie głębokiego, regenerującego snu. W niektórych dysfunkcjach mózgu występuje zarówno niedobór, jak i nadmiar fal o pewnych częstotliwościach, co uniemożliwia pacjentowi wykonywanie pewnych czynności (np. dzieci z ADHD mają problem ze skupieniem się na wykonaniu konkretnego zadania lub kontrolowaniem emocji). Urządzenie do neurofeedbacku to wzmacniacz fal EEG, w którym elektrody podłączane w różnych miejscach na skórze czaszki i uszach zbierają dane o występowaniu poszczególnych pasm fal. Pacjent ma tak sterować aktywnością swojego mózgu, aby np. widziany na ekranie samochód wyścigowy przyśpieszył. Neurofeedback jest stosowany w terapii dzieci z ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej), u ludzi z zaburzeniami procesu uczenia się, po urazach czaszki, wspomaga leczenie padaczki. Jest również polecany osobom zdrowym dla poprawy koncentracji, pamięci, w leczeniu nerwicy natręctw, redukcji stresu i poprawy kreatywności,
  • biofeedback EMG (Elektro Mio Grafia) zakłada, że napięcie mięśniowe wskazuje na stres, dlatego sesja polega na wychwytywaniu przez urządzenie elektrycznych sygnałów w mięśniach,
  • biofeedback GSR (reakcja skórno-galwaniczna) lub EDR (Electro Dermal Response) mierzy elektryczne przewodzenie skóry, które zmienia się w zależności od ogólnego pobudzenia współczulnego układu nerwowego. Elektrody montuje się na opuszkach palców. Biofeedback GSR najlepiej wykrywa zależności między stanem somatycznym i psychicznym człowieka, dlatego wykorzystywany jest w wykrywaczach kłamstw. Terapia służy do leczenia nadciśnienia, dychawicy oskrzelowej, nadmiernego pocenia się. Jest również polecana osobom zdrowym dla poprawy koncentracji, panowania nad emocjami i relaksacji,
  • biofeedback HEG (Hemo Encephalo Graphy) mierzy temperaturę głowy za pomocą termometru na podczerwień umieszczonego na głowie lub wykorzystuje zmiany spektrum podczerwieni generowanej przez przepływająca krew,
  • biofeedback HRV (Heart Rate Variability) oparty jest na analizie zmienności rytmu serca,
  • biofeedback oddechowy, którego aparat składa się z czujnika rytmu i długości wydechów, ma zastosowanie u pacjentów z padaczką, chorobami układu oddechowego i układu krążenia,
  • biofeedback RSA (Respiratory Sinus Arrhythmia) pozwala ocenić oraz skorygować stan zaburzonych funkcji wegetatywnych. Trening odbywa się za pomocą urządzenia, które rejestruje elektryczną aktywność serca (EKG) przy pomocy elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej. Poprzez elektrody i głowice do komputera dociera informacja EKG, a specjalny program wyodrębnia rytm serca człowieka i w czasie rzeczywistym odzwierciedla na komputerze w zrozumiałej dla człowieka postaci multimedialnej. RSA biofeedback jest stosowany do terapii dzieci z ADHD, zwiększenia kreatywności, polepszenia koncentracji uwagi, pamięci, zwiększenia odporności na stres, zahamowania lęków, zwiększenia pewności siebie, zmniejszenia agresji, polepszenia zachowania dzieci i młodzieży, logoterapii, rehabilitacji widzenia, zaburzeń psychoemocjonalnych, w profilaktyce chorób układu oddechowego, w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych, u często i przewlekle chorujących dzieci, w zaburzeniach wegetatywno-naczyniowych, zaburzeniach psychosomatycznych, przygotowaniu kobiet do porodu, nadciśnieniu, migrenach oraz astmie,
  • biofeedback SCP to metoda, która uczy kontrolować swój próg pobudzenia. U osób z ADHD należy go obniżyć, a u osób z padaczką – podwyższyć, by stały się one bliższe optymalnemu. Wyznacznikiem tych progów są mierzone wolne potencjały korowe,
  • biofeedback temperaturowy wykorzystuje czujnik temperatury umieszczony na opuszku palca. Celem treningu jest osiągnięcie wyższej temperatury niż aktualna u danego pacjenta. Stosowany jest do treningu relaksu, a także do leczenia niedokrwienia kończyn, chorobie reumatycznej czy astmie.

Treningi metodą biofeedback zalecane są zarówno osobom zdrowym, które chcą poprawić efektywność w różnych dziedzinach swego życia, jak i w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń.

Umów wizytę >>